publieke omroepen

De nieuwe zenderprofielen zijn voor een deel onduidelijk. Mensen zijn nu gewend aan netten, die een bepaalde identiteit uitstralen Ze weten programma's te vinden. Als je dat zomaar afbreekt, netten introduceert zonder eigen identiteit en veel programma's verplaatst, loop je het risico dat kijkers op drift raken.

Vera Keur, VARA-directeur en voorzitter van het College van Omroepen,

NRC Handelsblad, 6 januari

afstandsbediening remote control Philips
afstandsbediening remote control Philips

Ten bate van het bereik van meer doelgroepen worden populaire actualiteitenprogramma's als Netwerk, Nova, Buitenhof en Andere Tijden met opheffing bedreigd. () Goede televisie is nog steeds duur en moeilijk. Dus op programma's met een brede aanhang moet de omroep zuinig zijn.

Maarten Huygen, reizend commentator, in NRC Handelsblad, 7 januari

Er is een compromis bedacht waar iedere coalitiepartner zich een beetje in kon vinden, zonder (iets bredere) politieke steun en zonder betekenisvol draagvlak in omroepland. We slingeren heen en weer én bergafwaarts. De Verelendung is in volle gang.

Roger van Boxtel, voorzitter NPS in NRC Handelsblad, 7 januari

De publieke omroep moet in staat zijn drie netten te beheren die ieder een eigen sfeer hebben, grofweg zoals die nu is. De partners op ieder net fuseren. Er komt één directie per net. Deze stelt een schema samen op grond van een tevoren vastgelegd charter.

Paul Witteman op www.denieuwereporter.nl, 8 januari