Privacy

De advocaten Böhler en Koppe maken zich terecht zorgen over de Nederlandse rechtsstaat. Het is verbijsterend hoe de rechtsstaat sluipenderwijze door het kabinet-Balkenende uitgehold wordt. De minister van Justitie, Donner, heeft afgelopen jaren diverse wetten voor de bestrijding van het terrorisme totstandgebracht. Hierbij is echter de noodzakelijke balans tussen rechtshandhaving en rechtsbescherming doorbroken. In toenemende mate wordt namelijk de privacy van de burger aangetast.

Het is angstwekkend dat slechts weinig mensen zich echt zorgen maken over deze ontwikkelingen.ecten van de rechtsbescherming ons op een gevaarlijk hellend vlak bevinden.