Noodverordening boskap Schinveld is een gotspe

Als vliegtuigtechnisch-specialist begrijp ik de commotie van de omwonenden rondom het bedreigde bos bij Schinveld volkomen, maar begrijp niet waarom ons kabinet en de NAVO niet eerder maatregelen hebben genomen. Het probleem van de overlast had al gemakkelijk voor beide partijen, omwonenden en de NAVO, opgelost kunnen zijn. In plaats van nu nog steeds zeer oude Boeing 707's met zogenaamde ‘straight jet engines’ te gebruiken, had men deze vliegtuigen met moderne geluids- en uitstootarme motoren die veel meer stuwkracht hebben, kunnen uitrusten. Dan had het bos kunnen blijven staan en was de geluidsoverlast gereduceerd. Ook had men kunnen overgaan op de veel modernere B767-AWACS, die ook veel minder overlast bezorgt door een betere ‘flightperformance’ waardoor het geluidsprofiel en de manier van in- en uitvliegen verbeteren.

Ik heb begrepen dat beide opties van moderniseren van de B707 of aanschaf van de nieuwere B767 in het verleden alleen uit oogpunt van de kosten door de NAVO, de Duitse en onze regering zijn afgewezen. Terwijl er vanuit de omwonenden en de geraadpleegde experts decennia geleden al gewezen werd op toekomstige problemen van het in gebruik houden van zeer verouderde vliegtuigen.

In een tijd waarin milieu met een hoofdletter wordt geschreven en ons kabinet allerlei heffingen en regels bedenkt om te voldoen aan EG-richtlijnen, vind ik het uitvaardigen van een noodverordening om een stuk bos te kunnen kappen om grote milieuvervuiling, geluid en uitstoot, te rechtvaardigen, een gotspe.

    • O. Groen