Loonstrookje brengt goed nieuws

De nieuwe loonstrookjes die tegen het eind van deze maand op de deurmat liggen, brengen meer goed dan slecht nieuws. Dat constateert Raet, een grote salarisverwerker.

Als het nieuwe zorgstelsel niet zou zijn ingevoerd, waren alle Nederlanders er op vooruitgegaan in 2006. Zo profiteren werknemers van de aanpassingen van de belastingschijven, de lagere WW-premie en de hogere heffingskorting (een aftrek over het totale verschuldigde belastingbedrag).

Dit leidt ertoe dat Nederlanders over de hele linie een financieel voordeel tegemoet kunnen zien, ware het niet dat de zorgpremies dit beeld compliceren. Iedereen is sinds begin dit jaar verplicht een vaste premie van zo'n 87 euro per maand te betalen voor de nieuwe basisverzekering. Dat bedrag loopt niet via het loonstrookje.

Raet-adviseur Pieter Bloem zegt dat veel minima de fout ingaan als zij alleen naar het loonstrookje kijken omdat zij voortaan zorgpremie moeten betalen. Ter compensatie van gestegen ziektekosten, keert de fiscus de laagste inkomens wel een zorgtoeslag uit.

De zorgtoeslag is nog niet bij iedereen binnen, zegt staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) vandaag in deze krant. Tienduizend mensen die recht hebben op een zorgtoeslag, hebben deze nog niet ontvangen. Volgens Wijn krijgen zij eind januari een dubbele zorgtoeslag. Voor 5,7 miljoen mensen zijn ze wel op tijd betaald.

Loonstrookjes: pagina 23

Interview Wijn: pagina 25