Liever onjuist taalgebruik bestrijden dan muggeziften

Het artikel ‘Neem uw spelling in eigen handen’ van Han Lörzing (NRC Handelsblad, 5 januari) is mij uit het hart gegrepen. Terecht wijst hij er op dat het niet zo belangrijk is of men pyramide of piramide wenst te schrijven, maar dat men wel moet weten dat het ‘ik word’ en ‘hij wordt’ moet zijn. Studenten aan de Pabo zou toch echt bijgebracht moeten worden dat constructies als „de Taalunie-deskundigen werden gevraagd of het waar is dat hun vinden dat hen onrecht wordt aangedaan“ niet kunnen.

Met andere woorden, hun moet weer grammatica worden bijgebracht en of ze nu paddenstoel of paddestoel wensen te schrijven, doet er niet zo erg toe. De Taalunie zou echt nuttig werk kunnen verrichten door zich in te spannen om onjuist woordgebruik te bestrijden, in plaats van te muggeziften over de schrijfwijze. Bijvoorbeeld van het woord ‘vermeend’. Zoals Van Dale zegt, betekent dat „niet zijnde wat het genoemde aanduidt“. Niettemin wordt tegenwoordig algemeen, zelfs in deze krant, het woord gebezigd in de betekenis van ‘verondersteld’, of ‘vermoedelijk’. De vermeende dader wordt tegenwoordig aangeklaagd, ja, zelfs veroordeeld, terwijl hij het niet gedaan heeft (tenzij hij de vermoedelijke dader was, natuurlijk)!

    • Prof. Ir. J.J. van der Vuurst de Vries