Interventieteams voor asielzoekers

Brussel, 14 jan. De Europese Unie gaat snelle interventieteams formeren van deskundigen die kunnen worden ingezet bij een plotselinge toename van asielzoekers in een van de lidstaten.Het gaat om tolken, mensen die de asielaanvragen kunnen beoordelen en medici. Hierover zijn de asielministers het gisteren eens geworden tijdens een informele bijeenkomst in Wenen. Het afgelopen jaar kreeg Malta te maken met een verhoudingsgewijs grote toestroom van asielzoekers. Ook in Slowakije was sprake van en forse groei. Deze landen konden de asielaanvragen nauwelijks verwerken. Eurocommissaris Frattini van Justitie gaat er vanuit dat de teams al dit jaar operationeel kunnen worden.