IJSDUIKER?

Bij de altijd weer aardige tekst over de ijsduiker van Kester Freriks was helaas de verkeerde vogel afgebeeld: de ijsvogel (NRC/Handelsblad, 31 dec/1 jan). In diezelfde krant betreurde uw hoofdredacteur de vele rectificaties die ook weer in 2005 nodig bleken. Ik denk daar anders over. Het geeft de burger moed dat ook in een tijd van volledig gecomputeriseerde, geautomatiseerde en gespecialiseerde produktieprocessen het maken van een krant toch ook ergens gewoon feilbaar mensenwerk blijft. Nog vele leuke foutjes toegewenst in 2006!

    • Dirk Zoebl