Geld@nrc.nl

Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen. Er zijn werkgevers die vrouwelijke werknemers om die reden meer pensioenpremie laten betalen.

Ruzie over pensioen

In december schreef u dat onenigheid over de verdeling van pensioen bij de scheiding van het echtpaar Boon van Loon leidde tot het gelijknamige arrest van de Hoge Raad in 1981. U vroeg zich af hoe het verder gegaan is met het echtpaar.

Welnu, na 1981 heeft de heer Boon via het instellen van allerlei beroepen de verdeling van het gemeenschappelijke pensioen weten uit te stellen, zodat de verdeling pas in 1992 definitief werd. Mevrouw Boon is hierdoor zwaar benadeeld. Ook de alimentatie werd niet betaald. Bij de verdeling heeft mevrouw Boon dat achterstallige geld ontvangen, maar ze moest het dat jaar grotendeels afdragen aan belasting. Ondanks dat mevrouw Boon van Loon meer dan twintig jaar heeft geprocedeerd en een belangrijk spraakmakend arrest tot stand heeft gebracht, heeft zij daar nauwelijks voordeel bij gehad. Zij heeft ieder jaar met juridische stappen de alimentatie moeten afdwingen. Sindsdien ontvangt zij haar nabestaandenpensioen van de verzekeraar.

Mevrouw Boon van Loon is nu 87 jaar en verblijft in een verpleeghuis.

(F.B.)

Ik had geen idee dat mevrouw Boon na 1981 nog moest procederen om te krijgen waar zij recht op had. In deze rubriek staan af en toe brieven van vrouwen die voor mei 1995 gescheiden zijn – dus voordat de pensioenverdeling bij scheiding wettelijk werd geregeld – en die een vergelijkbare strijd voeren. De vrouwen die gescheiden zijn voor 1981 – nog steeds zo’n 30.000 – hebben helemaal geen rechten. Dat de groep die gescheiden is tussen 1981 en 1995 wel enige rechten heeft, is te danken aan de vasthoudendheid van mevrouw Boon van Loon.

Hogere premies

Het pensioenfonds van mijn werkgever, waar ik sinds juli 2001 werk, berekent voor vrouwen hogere pensioenpremies dan voor mannen, omdat vrouwen een langere levensverwachting hebben. Het fonds heeft beloofd dat er een herziene regeling komt zonder onderscheid naar sekse. De pensioenpremie van vrouwen met terugwerkende kracht verminderen wil men niet, omdat de mannen dan met terugwerkende kracht een hogere premie moeten betalen. Omdat de nieuwe pensioenregeling op zich laat wachten, voel ik me met een kluitje in het riet gestuurd. Hoe kan ik met terugwerkende kracht de seksediscriminatie in deze pensioenregeling aanpakken?

(E.B.)

Het is ongelooflijk dat dit in 2006 nog voorkomt. U kunt de zaak het beste voorleggen aan de Commissie Gelijke Behandeling (www.cgb.nl, telefonische juridisch spreekuur op werkdagen van 14 tot 16 uur, 030-8883888). Het oordeel van de CGB is niet bindend, maar wordt wel serieus genomen. Met dit oordeel kunt u naar de rechter. Om met terugwerkende kracht geld terug te krijgen hebt u waarschijnlijk een vonnis van de rechter nodig.

Voor of na 1950?

In deze rubriek schreven mensen over hun uitsluiting van FPU omdat ze vanaf de peildatum 1 april 1997 niet continu bij het ABP pensioen opbouwden, hoewel ze dat voor die tijd wel deden. Ik ben geboren in 1948. Op 1 april 1997 werkte ik voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en had ik al 17 jaar ABP-pensioen opgebouwd. In september 1998 liep mijn contract af en kreeg ik wachtgeld. Toen koos ik voor 100 procent pensioenopbouw bij ABP in plaats van 50 procent. Begin 2001 ging ik in het onderwijs werken, eerst op contract en later vast. Hierdoor heb ik enige tijd dubbele ABP-premie betaald, namelijk vanuit de onderwijsbaan en vanuit het wachtgeld (via USZO). Al met al heb ik vanaf 1 april 1997 continu pensioen opgebouwd bij ABP, hoewel ik vanaf die datum niet continu werkte. Volgens ABP heb ik echter geen recht op de oude FPU-regeling en geldt voor mij de na-1950-regeling. Hiertegen wil ik graag samen met andere mensen in een vergelijkbare situatie iets ondernemen.

(H.R.)

Ik heb uw brief doorgestuurd naar A.T.

Voor of na 1950? (2)

Sinds 1985 werk ik bij verschillende ROC’s (Regionaal Opleidingscentrum). Door wisseling van werkgever in 2000 werd ik anderhalf jaar bij de contractpoot van het ROC aangesteld. Dat scheelt mij niet alleen anderhalf jaar pensioenopbouw, maar ik word ook nog eens uitgesloten van de FPU-regeling, terwijl ik geboren ben in 1948. Ik ben blij dat er meer mensen zijn die hun krachten willen bundelen. Brengt u mij met hen in contact?

(I.v.R.)

Ook uw brief heb ik doorgestuurd naar A.T. OP 1 april 1997 is de VUT vervangen door FPU. Vanaf dat moment werd prepensioen opgebouwd in kapitaaldekking. De VUT-aanspraken werden niet gehandhaafd, maar mensen kregen wel FPU-toeslag. Alleen de groep oudere werknemers die vanaf die datum werkten bij een werkgever die aangesloten is bij ABP vallen nu onder het overgangsrecht. Uit de brieven blijkt dat dit in de praktijk vaak tot scheve situaties leidt.

Dienstplicht (2)

Voor mijn dienstplicht van 1951 tot 1953 kreeg ik bijtelling van het ABP, bovenop de jaren dat ik ergens anders in overheidsdienst was. In het pensioenbericht staat: code 41, militaire diensttijd die geen zelfstandig uitzicht of recht geeft op militair pensioen, waarde 100 procent.

(A.K.)

Dienstplichtigen die na hun diensttijd pensioen opbouwden bij ABP of het Spoorwegpensioenfonds hebben geluk. Zij kregen de pensioenopbouw over de diensttijd cadeau.

Wilma van Hoeflaken

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenzaken.

    • Wilma van Hoeflaken