Flapwiek

Helaas voor de TU Delft, het idee van een helikopter zonder staartrotor is niet nieuw (W&O 7 jan), sterker nog, het is al 519 jaar oud. Leonardo da Vinci heeft vele studies gedaan naar de wijze van vliegen door vogels, en heeft ontwerpen gemaakt van verschillende soorten vliegmachines. Eén van deze ontwerpen is een helicopter met flapwieken, aangedreven door menskracht. Leonardo kwam tot de conclusie dat deze kracht nooit voldoende zou zijn om de helikopter de grond te laten verlaten, en ontwierp ook een versie die door springveren werd aangedreven (http://www.museoscienza.org/english/leonardo/Default.htm ). Deze machines waren duidelijk niet luchtwaardig. Het gaat mij er echter om duidelijk te maken:

- Dat visie, creativiteit, methodiek en observatievermogen van Leonardo da Vinci leidden tot originele ontwerpen die hun tijd honderden jaren vooruit waren, en

- dat het wellicht tijd wordt dat moderne wetenschappers meer respect tonen voor de geschiedenis en voor uitvinders uit het verleden, refereren aan hun prestaties, en zich bijvoorbeeld verdiepen in de methoden die Leonardo da Vinci hanteerde en die hem in staat stelden zovele zaken te bedenken die we nu pas kunnen realiseren.

    • Drs. Han van Kleef Haarlem