Export muziek is goed voor 31,5 miljoen euro

GRONINGEN, 14 jan. De export van Nederlandse populaire muziek levert jaarlijks ruim 31,5 miljoen euro op. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer TNO in opdracht van Conamus en het ministerie van OCW. De dancemuziek brengt het meeste geld binnen, ongeveer de helft van het totale bedrag. De onderzoekers gebruikten cijfers van 2004. Ongeveer eenderde van het geld dat binnenkomt is afkomstig van auteurs- en naburige rechten, eenderde van de exploitatie van opnames van Nederlandse artiesten in het buitenland en eenderde van optredens van artiesten over de grens. Het meeste geld komt vanuit Duitsland (25 procent), gevolgd door België (17 procent) en Groot-Brittannië (12 procent).