DNA van alle overledenen door databank jagen?

Het is een vorm van folklore geworden dat de diverse korpschefs van de politie éénmaal per jaar mogen doen alsof ze iets te zeggen hebben in Nederland. Daarvoor wordt de ‘nieuwsjaarsborrel’ gebruikt. Dit jaar haalde de Utrechtse korpschef daarmee het nieuws met zijn voorstel tot hernieuwde criminalisering van de zelfdoding en zelfdoder. Wanneer in 1810(!) Nederland onderdeel wordt van het Napoleontische keizerrijk en de Franse Code Pénal hier van kracht wordt, komt er een eind aan de tot dan toe bestaande criminalisering van de zelfdoding. Men sprak ook liever van zelfmoord en zelfmoordenaar. Net als de Utrechtse korpschef dat, bijna 200 jaar later, ook weer doet. Wat wil het geval? Zelfmoord (ik gebruik nu even het taalgebruik van de korpschef) is opnieuw signaal van een criminele geest. Wie dat doet is eo ipso verdacht. Zijn of haar DNA, luidt nu het voorstel, moet structureel door een DNA-databank om te zien of er niet een match uitkomt en er een cold case opgelost kan worden. Dat zulks wel eens gebeurt, verbaast mij niets. Ik kan me goed voorstellen dat wanneer het DNA van iedere overleden (ex)-officier van justitie door diezelfde databank gaat, er nog wel een enkele cold case inzake pedofilie opgelost wordt. Idem dito bij iedere overleden (ex)-rechter. Overleden (ex)-voetballers zijn met name interessant waar het cold cases op het gebied van verkrachting betreft.

Is het geen goed idee om gewoon het DNA van alle Nederlanders na hun overlijden door zo'n databank te jagen? De techniek gaat dat zeker mogelijk maken en zo houd je het nog een tijdje spannend voor de nabestaanden!

    • Dr. Ton Vink