Albanese wapens nog steeds zoek

TIRANA, 14 JAN. Bijna een decennium nadat in Albanië wapendepots van leger en politie werden geplunderd, is nog niet de helft van de gestolen wapens terecht: de regering heeft 223.000 wapens en 118 miljoen kogels kunnen terughalen, van de 550.000 wapens en 839 miljoen kogels die waren gestolen. Veel wapens zijn naar Kosovo en Macedonië gegaan en daar gebruikt in de oorlogen van de Albanezen tegen respectievelijk de Serviërs en de Macedoniërs in 1999 en 2001.