Ab Baars

Geeft een plaat maken in een concertzaal, al is die leeg, een ander gevoel dan opnemen in een “droge' studio? Voor het kwartet van Ab Baars wel, afgaande op de cd Kinda Dukish , die helemaal is opgezet als een concert. Met de nadruk op spontaniteit, weinig ophef over “foute' nootjes en een verloop van moeilijk naar makkelijker. Het omgekeerde van een commerciële “date' dus; geen multinational laat een ode aan Ellington beginnen met een Albert Ayleriaanse excursie, waarin pas later het liedje Solitude opduikt. En Lafitte ('71) zou al helemaal sneuvelen, omdat dit stuk te weinig bekend is.

Dat voor alle titels op deze cd Kinda staat, onderstreept dat Baars het repertoire soms ingrijpend naar zijn hand heeft gezet. Zo wordt in Kinda Caravan het ABA-schema van het thema in zijn geheel tussen een nieuwe A gezet en speelt Baars het thema van Half the Fun uit de suite Such Sweet Thunder op klarinet. Het eind van dit stuk met Wilbert de Joode op gestreken contrabas levert fraaie “mood'-muziek op en dat geldt ook voor het trage en gespatieerde Kinda Prelude. Ook de swingende Ellington wordt geëerd met Kinda Harlem, met een hoofdrol voor drummer Martin van Duynhoven.

Frans van Leeuwen

Ab Baars Quartet: Kinda Dukish (WIG 12). Distr. www. subdist.com
    • Frans van Leeuwen