Kabinet besluit tot missie Afghanistan

Het kabinet heeft besloten om een militaire missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan te sturen. Dit heeft premier Balkenende na afloop van de ministerraad bekendgemaakt.

De D66-ministers is onder andere voorgehouden dat de Nederlandse militaire inspanning wordt ingebed in een wederopbouwprogramma van de Europese Unie.

Bij het overleg dat voorafging aan het kabinetsbesluit presenteerde premier Balkenende een conceptbrief van de regering aan de Tweede Kamer, waarin sprake is van een 'kabinetsbesluit' over de uitzending naar Uruzgan - een formulering waartegen de D66-bewindslieden zich eerder krachtig hebben verzet. Over dat ontwerpdocument was tot gisteravond laat uitvoerig overlegd. Er is aan geschaafd door ambtenaren van de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie. Een eerste versie was door de VVD-fractie in de Kamer als 'te vaag' van de hand gewezen.

Gezien eerdere verwarring over het feit dat het kabinet zelf tot nu toe slechts van een 'voornemen' sprak, is nu gewerkt aan een formulering die 'glashelder' maakt dat het kabinet de troepen inderdaad wil zenden.

Aangezien ook de D66-ministers een einde wilden maken aan een blokkade van een Kamermeerderheid, die weigert inhoudelijk te spreken over Uruzgan zolang de regering alleen met een tot niets verplichtend 'voornemen' op de proppen komt, lijkt de nieuwe conceptbrief een goede kans te maken.

Onduidelijk was vanmiddag nog of de plannen voor wederopbouw in EU-verband al vandaag tot een brief van minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) aan de Kamer zouden leiden. D66-vice-premier Brinkhorst betoonde zich gisteravond in en tv-interview al geestdriftig over een meer geprononceerde rol voor de EU in de Afghaanse provincie Uruzgan, die hij 'heel belangrijk' noemde.

Een meer nadrukkelijke Europese bemoeienis is, volgens Brinkhorst, een alternatief voor de Amerikaanse benadering te velde in Afghanistan. Die was tot nu toe meer exclusief op de inzet van geweldsmiddelen gebaseerd.

De inbreng van de Europese Unie krijgt, zo is de opzet van de Nederlandse regering, handen en voeten op een conferentie over de opbouw in Afghanistan, die later deze maand plaatsvindt in Londen.

Die conferentie, waaraan de donorlanden van Afghanistan en een groot aantal niet-gouvernementele hulporganisaties deelnemen, is al lang geleden gepland.

PATIJN: pagina 3