IT is niets bijzonders

Beleggers lijken bereid te geloven dat er binnenkort een vloedgolf aan kapitaaluitgaven aan IT-gerelateerde zaken over ons heenkomt. Sinds begin januari zijn de aandelenkoersen van technologiebedrijven met 12 procent gestegen. Maar dit optimisme is misplaatst. De voortgaande prijsdaling van technologieproducten en -diensten toont dat aan.

Het is waar dat bedrijven ruimschoots in staat zijn hun kapitaaluitgaven te verhogen. Alleen al de aan de S&P 500 genoteerde Amerikaanse bedrijven beschikken over meer dan 2.000 miljard dollar aan contanten op hun balansen.

Maar de prijzen voor technologieproducten dalen. Neem pc's, de ruggengraat van veel kapitaaluitgaven. De gemiddelde prijs daalt met meer dan 10 procent per jaar, en die van geavanceerde systemen zelfs nog sneller. En iedere computer is uitgerust met snellere processoren, meer geheugen en grotere schermen. Kopers krijgen meer waar voor minder geld.

Deze trend wordt in de hele technologiesector weerspiegeld, of het nu om software, gegevensopslag of mobiele telefoons gaat. De hamvraag is of deze deflatie goed of slecht is voor de producenten. Wegen de grotere volumes op tegen de lagere prijzen?

De afgelopen vijf jaar hebben IT-bedrijven op succesvolle wijze meer snufjes kunnen verkopen, maar de dalende prijzen betekenden dat de omzetgroei betrekkelijk traag is verlopen. Weliswaar zijn de winstmarges in geringe mate gestegen dankzij bezuinigingen, maar de makkelijkste ingrepen zijn nu wel achter de rug.

Neem de vier vaandeldragers van de IT-sector: Microsoft, Intel, Cisco en Oracle. De afgelopen vijf jaar is de gezamenlijke omzet van deze concerns jaarlijks met 6 procent gestegen, terwijl de winstmarges heel weinig zijn toegenomen. Dit is ongeveer hetzelfde resultaat als dat van grote consumentengoederenproducenten als Colgate Palmolive of Procter & Gamble. Bovendien zijn er weinig aanwijzingen dat de prijsdaling in de technologiesector afneemt.

Niettemin weerspiegelen de waarderingen van deze concerns al de relatief lage inkomensgroei. Hun aandelen worden verhandeld op een gemiddelde van 18 maal de verwachte winst voor volgend jaar. Dat is een premie van slechts 5 procent ten opzichte van de markt in zijn geheel. Maar als deze concerns al niet meer dan een enkelcijferige groei weten te verwezenlijken als hun klanten veel geld te besteden hebben, wat zal er dan gebeuren als hun winstgevendheid afneemt?

Robert Cyran

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Robert Cyran