'Hier zal nooit geld worden verdiend'

Het Nieuwe de la Mar Theater en de naastgelegen bioscoop Calypso/Bellevue Cinerama in Amsterdam gaan pas eind dit jaar tegen de vlakte, hoewel ze veertien dagen geleden al werden gesloten. De gemeente verkoopt de gebouwen aan de VandenEnde Foundation, het private cultuurfonds van Janine en Joop van den Ende, om plaats te maken voor een nieuw complex dat de naam Nieuwe de la Mar Theaters krijgt. Gisteren werd in Amsterdam het voorlopig ontwerp gepresenteerd.

Voorgevel van de nieuwe De la Mar Theaters (Artist's impression, Acca) Acca

De sloop loopt vertraging op omdat er nog een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is voor enkele woonhuizen aan de Marnixstraat, naast de bioscoop, die achter hun negentiende-eeuwse gevels eveneens tot het nieuwe theatercomplex gaan behoren.

In het huidige Nieuwe de la Mar maakt Ivo Niehe de komende weken tv-programma's voor Talpa. Daarna gaat een “ad hoc-theatergroep' er met geld van de VandenEnde Foundation enkele voorstellingen maken en spelen. De Foundation geeft ook subsidie aan het Filmmuseum, zodat in Bellevue Cinerama nog evenementen als het documentairefestival IDFA eind november georganiseerd kunnen worden.

De bouw van het Marnixstraat-complex moet volgend jaar beginnen, zodat het eind 2008 kan worden geopend. De architecten Jo Coenen en Arno Meijs hebben een gebouw ontworpen met een glazen voorgevel, die deels wordt afgedekt door een reconstructie van de oorspronkelijke gevel van de school waarin in 1947 het Nieuwe de la Mar-theater werd gevestigd. De bouw gaat 45 miljoen euro kosten. De Foundation, die jaarlijks 9 miljoen euro te besteden heeft, is al drie jaar geleden begonnen de helft van dit budget te reserveren voor het nieuwe complex en zal dat de komende jaren blijven doen. Bovendien heeft de stichting beloofd om tenminste de eerste tien jaar een miljoen euro per jaar bij te dragen aan het programmeringsbudget. “Uiteraard moet de exploitatie straks zo rendabel mogelijk zijn en liefst kostendekkend,“ zegt Foundation-directeur Ryclef Rienstra. “Maar dit kan geen commerciële onderneming worden. Er zal nooit geld worden verdiend.“

In de Nieuwe de la Mar Theaters komen twee zalen (600 en 850 stoelen), een repetitieruimte en diverse foyers die desgewenst ook als theater- of tentoonstellingszaaltje kunnen worden gebruikt. Joop van den Ende hoopt daardoor naast de reguliere programmering met amusement en klein toneel ook ruimte te maken voor voorstellingen met een langere speelduur dan tot dusver gebruikelijk was. “Veel grote acteurs zouden dolgraag langer dan een week in Amsterdam willen spelen,“ zegt hij. “John Kraaykamp stond vorig seizoen bijvoorbeeld maar een week in het Nieuwe de la Mar, terwijl er genoeg publiek is om hem daar acht weken te laten staan. In plaats daarvan wordt die man op zijn tachtigste in een auto het land doorgerost naar allerlei andere theaters. In het nieuwe gebouw moeten mensen als hij veel langere series kunnen spelen.“

    • Henk van Gelder