'Grotere rol voor Franse president'

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Nicolas Sarkozy, wil de constitutionele positie van de Franse president wijzigen. Deze zou zich na de volgende verkiezingen in 2007 niet meer alleen met de grote lijnen van het regeringsbeleid moeten bezighouden, maar ook met 'alles wat het dagelijkse leven van de Fransen betreft”.

Dat heeft Sarkozy, die ook voorzitter is van de UMP, de grootste regeringspartij, gisteren gezegd tijdens zijn nieuwjaarsreceptie voor de pers. Zijn voorstellen hebben grote aandacht getrokken, omdat Sarkozy zelf geldt als een belangrijke kandidaat voor de opvolging in 2007 van president Chirac. Zijn voorstellen zijn ontvangen als voorschot op het presidentschap zoals Sarkozy zich dat voorstelt. 'De toekomstige president kan alleen maar anders zijn dan zijn voorgangers”, zei hij.

Sarkozy wil onder meer dat de president in de grondwet wordt aangewezen als regeringsleider. Nu is de president wel het staatshoofd, maar de leiding van de regering is formeel in handen van de premier, die door de president benoemd wordt.

Met een meer actieve rol van de president in de regering lijkt het uitgesloten dat hij kan opereren zonder steun van een meerderheid in het parlement. Nu kan de president, die in Frankrijk rechtstreeks wordt gekozen, bij een afwijkende meerderheid in het parlement een premier benoemen van een andere politieke kleur dan de zijne. Deze cohabitation heeft zich meermalen voorgedaan in de laatste decennia.

De functie van premier kan volgens Sarkozy wel blijven bestaan, maar de premier nieuwe stijl dient alleen nog een coördinerende functie te vervullen. Het aantal ministers wil hij reduceren tot zeventien. De president zou nog slechts eenmaal herkozen mogen worden. Deze regel was in 2000 juist afgeschaft, tegelijk met de overgang van het zevenjarige naar het vijfjarige presidentschap.

Vorige week riep Chirac aankomende presidentskandidaten op dit jaar niet te laten domineren door verkiezingsjaar 2007. Sarkozy stelde daar gisteren tegenover dat 2006 ook in het teken moet staan van de 'voorbereiding op de toekomst”. De UMP, tevens de partij van Chirac en premier Dominique de Villepin, kiest in januari 2007 een presidentskandidaat.