Eerste verkiezing Congo in 40 jaar

Kinshasa, 13 jan. In Congo worden op 29 april de eerste democratische parlements- en presidentsverkiezingen gehouden in veertig jaar. De Congolese regering heeft die datum gisteren geprikt nadat bekend werd dat bijna 85 procent van de bevolking had ingestemd met de nieuwe grondwet. Het land wordt al drie jaar geregeerd door een overgangsregering die ondermeer bestaat uit oud-rebellen. De burgeroorlogen tussen 1996 en 2002 hebben naar schatting aan vier miljoen mensen het leven gekost.