Debat over missie Afghanistan

Toekomst NAVO staat op het spel

De NAVO-operatie wordt in Afghanistan in de regio algemeen gezien als aanloop naar een volledige Amerikaanse terugtrekking. Irak is voor de Amerikanen urgenter en de voortdurende maar niet succesvolle zoekoperatie naar Osama bin Laden zorgt voor een slechte pers in de VS.

Het is wenselijk dat iemand de komende paar jaar in Afghanistan blijft. Nadat de sovjettroepen zich in 1989 uit dit land hadden teruggetrokken, hebben de VS - die de antisovjetkrachten hadden gesteund - het land aan de Talibaan overgelaten. Dit is een slecht idee gebleken. Nu moet de NAVO het overnemen. Dat wordt althans geprobeerd. Of de Nederlanders het zich nu realiseren of niet, de toekomst van zowel de NAVO als Afghanistan zal mogelijk bepaald worden door de uitkomst van het debat in hun parlement. (William Pfaff, Amerikaans columnist)

VS zijn oorzaak van probleem

Als belangrijkste argument om wel naar Afghanistan te gaan ziet Arend Jan Boekestijn (Opiniepagnina, 10 januari) de noodzakelijke strijd tegen het terrorisme. Voor hem is terrorisme een reëel gevaar voor de hele wereld en ook voor Nederland: als wij in Afghanistan niet pal staan zijn we ten dode opgeschreven. Het is wij tegen zij. Wie niet met ons is, is tegen ons - de bekende Bush-retoriek.

Mijn stelling is dat diezelfde versimpeling van het wereldbeeld en de daarbij passende Rambo-politiek van de VS, het probleem van het terrorisme niet kunnen en niet zullen oplossen. Deze politiek levert eerder een versterking van het terrorisme op. De VS zijn meer oorzaak dan oplossing van het probleem. Het niet sturen van troepen door Nederland moet vooral gezien worden in het doorbrekend besef dat we op de verkeerde weg zijn en dat een duidelijk signaal op zijn plaats is. Het `kat uit de boom kijken` van andere bondgenoten naar wat Nederland gaat beslissen, kan men uitleggen als een probleem dat door ons wordt veroorzaakt, men kan het ook zien als wachten op het eerste land dat durft te breken met een failliete politiek.(Paul Meijs, Eijsden)

Laten we elders iets zinnigs doen

Als Nederland echt een wereldwijde voorvechter van mensenrechten wil zijn, dan staan we op en durven we hardop tegen de Amerikaanse regering te zeggen dat ze veel te ver is gegaan met de eigen en internationale rechtsorde aan hun laars te lappen. We moeten hardop durven zeggen dat zij met hun oorlog tegen het terrorisme datgene aanwakkeren waar ze zeggen tegen te zijn. Dat we daarom niet meegaan naar Zuid-Afghanistan.

Er zijn naast Afghanistan nog genoeg plekken in de wereld waar we iets zinnigs kunnen doen zonder de polarisatie in deze wereld verder te voeden en nog veel onveiliger te maken dan die nu al is. Het is een hele grote stap voor veel Kamerleden om tegen te stemmen, maar wel een die van levensbelang is voor de toekomst. (Saskia Kouwenberg, Amsterdam)