Correcties

John Dewey

In de rubriek Pas verschenen werd bij het boek John Dewey. Een inleiding tot zijn filosofie wel de naam van de vertaler, maar niet die van de redacteur van deze bundel, Louis Legister, vermeld.

Polen

Door een technische fout zijn in de recensie van Memento. Nagelaten vertalingen van Gerard Rasch de namen van Czeslaw Milosz, Miro Bialoszewski en Urszula Koziol foutief in de krant gekomen.