College van B en W Apeldoorn fout bij verhuizing Reesink

Apeldoorn, 13 jan. Het college van B en W van Apeldoorn heeft bij de verhuizing van de technische groothandel Reesink van Zutphen naar Apeldoorn onzorgvuldig gehandeld en de gemeente grote schade berokkend. Dit is het oordeel van een onafhankelijke raadscommissie die onderzoek heeft gedaan naar de politieke besluitvorming. Het college heeft de verhuizing jarenlang vertraagd. Hierbij is onder meer een bouwvergunning ten onrechte verdaagd waarbij de schijn van machtsmisbruik is gewekt. De gemeenteraad is onvoldoende ingelicht en volgens de onderzoekscommissie onvoldoende kritisch geweest. Reesink heeft legitiem gehandeld. Het bedrijf eist een schadevergoeding. De gemeenteraad bespreekt later deze maand het rapport.