Asielbeleid

De recensie van mijn boek over het asielbeleid ` (Boeken, 30.12.2005) verbaasde mij. In mijn boek is gedocumenteerd uiteengezet op waar de problemen in het asielbeleid liggen. Opvangperikelen, strijdigheid met mensenrechten, de kritiek op de versnelde procedure in de aanmeldcentra, de protesten voor een ruimer pardon, de omstandigheden in de uitzetcentra - actueel sinds de Schipholbrand -, het detineren van kinderen en de inadequate medische advisering in asielzaken, al deze kwesties passeerden de revue.

Daarover viel niets te lezen in de recensie, die zich concentreert op de toon van het boek, mijn psychologische gesteldheid bij het schrijven ervan en eindigde in een ad hominem argument. Mijn hoop - meer is het niet - dat meer kennis van de harde kanten van het asielbeleid wellicht bijdraagt aan een humaner beleid werd bestempeld als gebrekkige realiteitszin, nu minister Verdonk als populairste politicus uit een recente peiling is gerold. Haar imago spreekt kennelijk veel mensen aan. Betekent dit dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat je kinderen in uitzetcentra mag opsluiten of asielzoekers die stellen gemarteld te zijn zonder medisch onderzoek versneld mag afwijzen en op straat gooien? Ik betwijfel dat. Maar daarover is wel discussie nodig.

    • Frans Willem Verbaas