Wat is de waarde van een medisch specialist?

Volgens oud-minister Frits Korthals Altes zouden medisch specialisten in Nederland minder moeten verdienen dan nu, namelijk 114 euro per uur. Nu krijgen ze 140 euro.

Frits Korthals Altes - benoemd tot informateur 15-04-2003 - Foto Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

Het is opvallend dat een beroepsgroep die het zo goed doet en het zo goed heeft als de medisch specialisten zich zo'n zorgen maakt over haar inkomsten, zegt oud-minister van Justitie Frits Korthals Altes. Hij zat de commissie voor die minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) adviseerde over het inkomen van medisch specialisten. Die krijgen nu 140 euro per uur, dat zou 114 euro moeten zijn, berekenden Korthals Altes (VVD) en oud-staatssecretaris van Volksgezondheid Hans Simons (PvdA).

Artsen zeggen dat zij een groot ondernemersrisico lopen en dat dat in het uurtarief meegenomen zou moeten worden. Korthals Altes: “Dat begrijp ik niet. Gezien de vergrijzing zijn er geen bedrijfstakken die de komende jaren zo verzekerd kunnen zijn van werk.“ Als voorbeeld neemt hij de huisartsen, waarvan het ondernemersrisico in samenspraak met de brancheorganisatie en de minister op nul werd gesteld.

Hij zegt dat als de minister het meerderheidsadvies van zijn commissie opvolgt het zeer de vraag is of medisch specialisten er financieel op achteruit gaan.

“Ook in de medische professie schrijdt de techniek voort. In het Erasmus MC kan een specialist op zijn eigen computerscherm direct in het archief alle röntgenfoto's oproepen. Voorheen moest hij tegen een patiënt zeggen: komt u volgende week maar terug. In die tijd kan hij nu een ander behandelen. Het aantal uren dat een medisch specialist productie kan maken en kan declareren neemt toe.“

Hij erkent dat met het nieuwe zorgstelsel medisch specialisten wel een ander risico lopen. “Als een verzekeringsmaatschappij een streekziekenhuis uitsluit van bepaalde groepen operaties, kan een medisch specialist direct zonder patiënten en dus zonder inkomen komen te zitten. Dat risico hebben wij in het uurtarief berekend.“ En ieder jaar moet worden bekeken of het risico is toegenomen.

Tot een aantal jaren geleden verdienden chirurgen en gynaecologen beduidend meer dan bijvoorbeeld kinderartsen en urologen. Toen er een nieuw declaratiesysteem voor de ziekenhuizen kwam, waarin zoveel mogelijk tarieven en behandelingen werden gestandaardiseerd in “diagnose-behandelcombinaties', moest er ook een standaard uurtarief voor specialisten komen. Dat werd voorlopig op 140 euro vastgesteld. Dat was ter overbrugging, tot de commissie met een tarief zou komen.

Nederlandse specialisten verdienen meer dan hun collega's in veel vergelijkbare Europese landen, en meer dan, zeg, raadsheren in een gerechtshof. Korthals Altes vindt dat het inkomen van een specialist daarmee vergelijkbaar zou moeten zijn. Rechters zijn net als specialisten 37 jaar als zij aan hun functie beginnen. Beiden hebben geen eigen kantoor. Het ziekenhuis of het gerechtshof draait op voor veel ondersteunende diensten. Notarissen en advocaten bijvoorbeeld moeten dat soort kosten wel in hun tarieven meenemen, zegt Korthals Altes. En: specialisten en rechters worden uit collectieve middelen betaald.

Als het puur om een vrije markt zou gaan, zou maatschappelijke aanvaardbaarheid van het uurtarief van specialisten geen rol hoeven spelen, zegt Korthals Altes. “Bij grote advocatenkantoren loopt men misschien met dollartekens in de ogen, maar de ziektekostenverzekering is sinds 1 januari helemaal een sociale verzekering geworden.“ Daarom, zegt Korthals Altes, moet het uurtarief van nog meer dan voorheen maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

    • antoinette Reerinkesther Rosenberg