Specialisten in Europarlement wijzen begroting af

Brussel, 12 jan. - De begrotingsspecialisten van het Europees Parlement hebben gisteren bijna unaniem de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode 2007-2013 afgewezen. Vorige maand bereikten regeringsleiders van de lidstaten daarover met moeite een akkoord. Maar voordat de begroting in werking kan treden moet die worden goedgekeurd door het parlement. De begrotingsspecialisten vinden dat de regeringsleiders te weinig geld beschikbaar stellen (862 miljard euro over zeven jaar, prijspeil 2004) om de ambities van Europa waar te maken. Ze willen met name meer geld voor onderzoek, buitenlands beleid en voor de voorbereiding van kandidaat-lidstaten op eventuele toetreding tot de EU. Volgende week, als het Europees Parlement in Straatsburg bij elkaar komt, zal een motie in stemming worden gebracht waarin de begroting wordt afgewezen.