Snel concrete maatregelen Schiphol

Zwaar gehinderde omwonenden van Schiphol moeten worden uitgekocht. Er moeten heffingen worden opgelegd aan toestellen die veel lawaai maken. En het aantal vliegroutes moet worden beperkt.

Dat zijn enkele maatregelen die op Schiphol de komende jaren moeten worden doorgevoerd. De voorstellen staan in twee adviezen van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-Raad, de belangrijkste adviesorganen van het kabinet op dit gebied, die vandaag zijn gepresenteerd in Den Haag.

Andere voorstellen zijn: flitspalen neerzetten om het geluid van vliegtuigen te meten. Geluidsarme vliegroutes ontwikkelen, bijvoorbeeld over zee, en stille glijvluchten. En landingsrechten niet langer toewijzen op basis van oude rechten maar laten afhangen van milieuprestaties.

Volgens de adviezen moeten het rijk, de luchtvaartsector, regionale bestuurders en omwonenden van de luchthaven de maatregelen gezamenlijk en voortvarend nemen. Alleen op die manier kan het wantrouwen in het Schipholbeleid worden weggenomen. Dat wantrouwen heerst volgens de adviesraden niet alleen bij de omwonenden, maar ook bij de luchtvaartsector. De omwonenden vrezen meer overlast, de luchtvaartsector is bang dat men niet verder zal kunnen groeien.

Beide raden willen niet tornen aan de eerder gestelde milieugrenzen. Wel zijn er binnen die grenzen nog verbeteringen mogelijk. Zonder die verbeteringen zal met de groei van het luchtverkeer de geluidsoverlast toenemen. Maar ook komt volgens de adviezen vanaf 2008 de mainportfunctie van Schiphol in gevaar. Het aantal en de frequentie van intercontinentale vluchten moet vanaf dat jaar wellicht worden verminderd, omdat milieuregels het aantal starts en landingen beperken. Daardoor, aldus de adviesorganen, komt ook de positie van de Randstad als vestigingsplaats voor internationale bedrijven in het geding. De groei van de Randstad blijft al achter bij andere Europese agglomeraties.

De adviesorganen hebben een beoordeling gemaakt van acht onderzoeken die staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) heeft laten uitvoeren om de effecten van de bijna drie jaar geleden vernieuwde Schipholwet in kaart te brengen. Toen werd de nieuwe Polderbaan in gebruik genomen en die zou de geluidsoverlast beperken. Dat is alleen gebeurd ín de stad Amsterdam.