Oostenrijk vangt bot in Den Haag

Nederland voelt niets voor de plannen van huidig EU-voorzitter Oostenrijk om de vorig jaar bij referendum in Nederland en Frankrijk verworpen Europese Grondwet nieuw leven in te blazen.

Dat heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Bernard Bot, gisteren in Den Haag meegedeeld aan zijn Oostenrijkse ambtgenoot, Ursula Plassnik.

Zij bracht, in het kader van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie, gisteren een oriënterend bezoek aan Bot. “Dit is niet een tijd om kersen van de taart te plukken“, aldus Bot na afloop van het gesprek, naar aanleiding van Oostenrijkse suggesties om niet-omstreden onderdelen uit de Grondwet in een nieuw document onder te brengen, dat dan vervolgens wel zou kunnen worden ingevoerd in de EU-landen.

“Voor het moment doet de EU er beter aan voort te bouwen op het Verdrag van Nice, waarvan de mogelijkheden nog niet zijn uitgeput“, aldus Bot. “Dit is geen tijd voor de lidstaten om naar elkaar te luisteren, maar om naar de bevolking te luisteren. Een nieuw Grondwettelijk Verdrag is wellicht voor een verderverwijderde toekomst.“ Plassnik gaf in het korte persmoment in Den Haag geen reactie op Bots uitlatingen.

De voorzitter van de christen-democratische fractie in het Europees Parlement Hans-Gert Pöttering heeft vanmorgen zware kritiek uitgeoefend op de negatieve opstelling van Bot. Zijn constatering dat de Grondwet “dood“ was noemde Pöttering op eens persconferente “absoluut onbevredigend“. Volgens hem heeft Nederland de plicht om na het referendum wegen aan te geven hoe uit de ontstane impasse kan worden gekomen.

De regering van Slovenië ziet nog wel toekomst voor de Europese Grondwet. “In Slovenië zijn wij er van overtuigd dat de Europese Grondwet meer dan leeft“, aldus de Sloveense minister van Buitenlandse Zaken, Dimitrij Rupel gisteren in het Oostenrijkse dagblad Der Standard.

Bot legde in zijn onderhoud met Plassnik meer tegemoetkomendheid aan de dag ten aanzien van Oostenrijkse zorgen over nieuwe EU-uitbreidingen. “Het is belangrijk dat er een discussie op gang komt over de toekomstige omvang van de Unie. De onzekerheid over die omvang is een van de zaken die de burgers onzeker maakt ten aanzien van hun steun aan Europa“, al;dus Bot. Volgens hem is “het opbouwen van vertrouwen“ thans een zaak van de eerste orde.