Korpschef: Friese taal niet vereist

Leeuwarden, 12 jan. ”We hebben een Nederlandse politie en die stelt niet dat je Fries moet beheersen.” Dat zei de Friese korpschef F. Wagenaar gisteren in een reactie op een brief waarin de Friese commissaris van de koningin E. Nijpels stelt dat de politie als overheidsorgaan Fries passief zou moeten beheersen. Wagenaar hield zich tot nu toe afzijdig bij de discussie of agenten in Friesland per se Fries moeten kunnen verstaan.