KLM: geen nauwe band Northwest

Air France-KLM ziet alsnog af van intensieve samenwerking met zijn Amerikaanse partners Delta en Northwest. Dat heeft het Frans-Nederlandse bedrijf vandaag bekendgemaakt.

Het besluit komt in een reactie op de stellingname van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, die eind december lieten weten dat uitbreiding van de samenwerking tot concurrentievervalsing zou leiden en daarom niet werd toegestaan. De vier betrokken luchtvaartmaatschappijen zouden een nieuwe procedure kunnen starten, maar achten de kans dat goedkeuring in tweede instantie wel wordt verleend gering en zien daarom van een vervolg af. De huidige samenwerking blijft wel bestaan.

Een van de doelstellingen van nauwere banden was te komen tot afspraken over tarieven, maar het Amerikaanse ministerie van Transport heeft dit verboden.

De grote Amerikaanse concurrenten van Delta en Northwest hadden eerder bezwaar aangetekend tegen de plannen met de twee Europese maatschappijen. Ze wezen erop dat Delta en Northwest beide lid zijn van de alliantie SkyTeam, terwijl in de andere twee mondiale allianties OneWord (met American Airlines) en Star (met United Airlines) slechts één grote maatschappij uit de VS zit. Nog intensievere samenwerking zou leiden tot oneerlijke concurrentie, vonden ze. Het ministerie van Transport was het met die opvatting eens. Amerikaanse bedrijven hebben in eigen land een beperkte mogelijkheid om het verbod op kartelvorming te omzeilen, mits het gezamenlijke marktaandeel daardoor niet te groot wordt.

Northwest en KLM werken sinds begin jaren negentig samen; het partnerschap tussen Delta en Air France dateert van eind jaren negentig. De vervoerders verzorgen vooral gezamenlijke vluchten.