Kabinet gedraagt zich als verzameling bange hazen 1

Wat een onduidelijk gedoe rond het uitzenden van een contingent militairen naar Afghanistan. Of de twee ministers terzake zijn het met hun collega's in het kabinet eens en wijken af van hun achterban, wat dan zo zij. Ze zijn (net als alle kabinetsleden) minister van Nederland en geen zetbaas van hun politieke partij. Het kabinet moet zich tegenover het parlement ook niet als een verzameling bange hazen gedragen. Of ze zijn het met de andere leden van het kabinet oneens. Wordt daar niet zwaar aan getild, dan kunnen ze blijven zitten. Wordt er zwaar aan getild, dan zijn zij een `hindrance` in het kabinet en doen zij er wijs aan te gaan. Met het woord `hindrance` verwijs ik naar voor de oorlog toen de Britse minister Duff Cooper het Tjecho-Slowakije-beleid van Neville Chamberlain onacceptabel vond en met een beroemd geworden rede in het Lagerhuis zijn aftreden toelichtte. In ieder geval en ten slotte verhogen de woorden `besluit` versus `voornemen` de onduidelijkheid.

    • Mr. O.A. Thissen