Julika Rudelius

Oppervlakkig bezien is het werk van Julika Rudelius (Keulen, 1968) een vorm van sociologie. Zij doet onderzoek naar gedragscodes binnen maatschappelijke groepen, aan de hand van thema's als geld, seks, huidskleur en merkkleding. Rudelius wil weten, zegt zij, hoe vooroordelen haar eigen gedrag en dat van anderen bepalen. Haar videowerken, nu in De Hallen in Haarlem, stijgen echter ver boven deze sociologische thematiek uit. Dit komt door de grote onbevangenheid en openheid waarmee Rudelius mensen tegemoet treedt, en door het precieze camera- en montagewerk. Zij weet iets zichtbaar te maken van een diepere werkelijkheid, die niet direct af te leiden is van uiterlijke verschijningsvormen. De vijf videowerken in De Hallen hebben qua opzet veel met elkaar gemeen. Zakenlieden houden in een kantoor monologen over geld en maatschappij. Allochtone jongeren en vrouwen praten in de trein over hun seksuele ervaringen. Andere, overwegend Marokkaanse, jongeren showen in een hotelkamer hun dure kledingstukken. Het zijn steeds intieme handelingen en gesprekken gefilmd in een anonieme omgeving. De intimiteit wordt versterkt doordat de camera de geportretteerden dicht op de huid zit en genadeloos lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen registreert.

Julika Rudelius: vijf videowerken, 2001-2005 t/m 26 febr in De Hallen, Grote Markt 16, Haarlem. Di-za 11-17u, zo 12-17u Still uit de video ' Economic Primate' (2005) van Julika Rudeliuselius Rudelius, Julika

Rudelius geeft de mensen die zij filmt zonder enig voorbehoud de ruimte te zijn wie ze willen zijn. Zij verleent hun monumentaliteit, heroïek. Ze worden tot iconen van onze tijd.

Julika Rudelius: vijf videowerken, 2001-2005 t/m 26 febr in De Hallen, Grote Markt 16, Haarlem. Di-za 11-17u, zo 12-17u