Conventie over Nederland en EU

Past de huidige organisatie van het binnenlands bestuur nog bij de steeds grotere invloed van de Europese Unie? Dat is een van de vragen waarover de Nationale Conventie zich gaat buigen. Dit gezelschap van veertien wetenschappers en andere deskundigen is vanmorgen voor het eerst bijeengeweest in een Haags hotel.

De Conventie moet voorstellen doen voor veranderingen in de nationale grondwet en staatsinstellingen zoals de Staten-Generaal, aldus het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Daarbij kan het gaan om veranderingen in de werkwijze van de ministerraad en van de Eerste en Tweede Kamer in relatie met het Europees bestuur.

De Conventie, genoemd naar enkele grondwetgevende vergaderingen uit de geschiedenis, wordt voorgezeten door Rein Jan Hoekstra (CDA), lid van de Raad van State en in de jaren tachtig de rechterhand van premier Ruud Lubbers. Hoekstra werkte vorig jaar ook mee aan het rapport van de Raad van State over de gevolgen van de Europese eenwording voor het Nederlands bestuur.

De Nationale Conventie zal zich op 2 februari officieel presenteren. Vandaag betrof het een informele kennismaking. De komende maanden zullen tot de zomer openbare vergadersessies worden belegd. Bovendien zal de Conventie worden bijgestaan door ongeveer dertig adviseurs: politici, aanvoerders van maatschappelijke organisaties en opinieleiders.

Leden van de Conventie zijn onder anderen de hoogleraren F. Ankersmit (Geschiedenis, Groningen), R. Kuiper (Reformatorische Wijsbegeerte, Rotterdam) C. van Baalen (Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen) en J. de Vries (Bestuurskunde, Leiden/Den Haag). Ook J. Schinkelshoek (Rabobank), A. Pijpers (Instituut Clingendael) en O. Ramadan (adviesbureau Radar) zijn lid. De Nationale Conventie is vorig jaar juli aangekondigd door minister Pechtold (D66).

De Conventie is tamelijk onopgemerkt ingesteld tijdens de laatste ministerraad voor de kerst. De meeste aandacht ging toen uit naar ruzie over de militaire missie naar Afghanistan.

www.nrc.nl/weblog europa : meer over de nationale conventie.

    • Kees Versteegh