“Bruisende toekomst voor New Orleans'

Gisteren presenteerde de commissie Bring New Orleans Back haar plan voor de wederopbouw van de in augustus verwoeste Amerikaanse stad. De voormalige bewoners zijn woedend.

A sign in front of a home destroyed by Hurricane Katrina reads, "No Bulldozing" even though it is designated as being 'in imminent danger of collapse' by city inspectors on 07 January 2006 in New Orleans, Louisiana. The New Orleans City council has agreed to wait two more weeks before starting to tear down damaged homes as a federal judge decides if he will hear a challenge from local community activists. Chris Graythen/Getty Images/AFP =FOR NEWSPAPERS AND TV USE ONLY= MORE ON IMAGEFORUM Gisteren presenteerde een gemeentelijke commissie haar plan voor de wederopbouw van New Orleans. Tot ongenoegen van sommige inwoners mag er in sommige wijken nog niet worden gebouwd. AFP

Vier maanden nadat orkaan Katrina de Amerikaanse stad New Orleans verwoestte, beginnen de inwoners langzaam aan de wederopbouw. Door het water dat na dijkdoorbraken bijna 80 procent van de stad overstroomde en dat tot vier meter hoog steeg, zijn huizen verrot geraakt en is de infrastructuur vrijwel geheel vernietigd. Gisteren werd in een hotel in het French Quarter een plan gepresenteerd door de commissie Bring New Orleans Back. Burgemeester Ray Nagin onthulde een blauwdruk voor een bruisende stad met onder meer een nieuwe jazzwijk, fietspaden, scholen en een light railsysteem en parken.

Maar de voormalige inwoners van New Orleans die gisteren aanwezig waren, reageerden woedend. De commissie heeft ook bepaald dat er in de zwaarst getroffen wijken vier maanden lang een verbod geldt op bouwen en dat daar geen bouwvergunningen worden afgegeven totdat duidelijk is of de meerderheid van de wijkbewoners terugkeert naar New Orleans. Slechts eenvijfde van de oorspronkelijke 500.000 inwoners is teruggekomen.

Als duidelijk is dat bewoners niet in staat zijn hun huis, straat of wijk op te bouwen en tot leven te wekken, dan zullen hun huizen worden gesloopt en zal het terrein tot moerasland worden omgevormd. Huiseigenaren komen dan in aanmerking voor een federale schadevergoeding die gelijk staat aan 100 procent van de huiswaarde voor Katrina. Het idee is dat er zo voor wordt gezorgd dat er geen gapende gaten in wijken ontstaan.

“Je mag mijn eigendom niet afpakken. Over mijn lijk. Ik stierf niet met Katrina“, schreeuwde volgens persbureau Reuters Carolyn Parker, inwoner van de wijk Lower Ninth Ward, die vrijwel geheel is verwoest en waar overwegend armen en zwarte Amerikanen woonden. “Onze buurt is klaar om thuis te komen“, zei huiseigenaar Jeb Bruneau van Lakeview, de wijk die grenst aan Lake Pontchartrain en eveneens is verwoest. “Sta ons niet in de weg en verhinder onze terugkomst niet. Help de bureaucratie te verminderen.“

Planologen noemen de plannen van New Orleans onrealistisch en gevaarlijk. Het non-profit Urban Land Institute heeft aangeraden bepaalde wijken - die na de dijkdoorbraken volledig zijn ondergelopen en bij een volgende orkaan opnieuw gevaar lopen - helemaal niet te herbouwen. Die wijken, waaronder Lower Ninth Ward en Lakeview, zouden een bufferzone moeten vormen voor het water van de Golf van Mexico, Mississippi-rivier en Lake Pontchartrain. Dit zou mogelijk zijn omdat de meeste deskundigen verwachten dat uiteindelijk slechts de helft van de oorspronkelijke 500.000 inwoners zal terugkeren. Het instituut waarschuwde bovendien dat als New Orleans alles wilde heropbouwen dit een zeer langdurig project zou worden.

New Orleans wil dit echter wel. De gemeente hoopt met dit plan voormalige inwoners juist de kans te geven terug te keren. “We willen deze mensen terug, ieder van hen“, zei gisteren John Beckman, van de commissie Bring New Orleans Back.

Het plan zal ruim 18 miljard dollar kosten, waarvan 12 miljard is gereserveerd voor de opkoop van huizen. Het moet nog worden goedgekeurd door de staat Louisiana en Donald Powell, die zich namens president Bush bezighoudt met de wederopbouw, omdat het meeste geld door de regering en staat wordt betaald.

Zaterdag in Wetenschap & Onderwijs: herstel van de natuur in Louisiana