Brit laakt optreden leger VS in Irak

Een Britse generaal heeft scherpe kritiek geleverd op het optreden van het Amerikaanse leger in Irak in een studie die in een Amerikaans legerblad is gepubliceerd. Brigade-generaal Nigel Aylwin-Foster verwijt de Amerikanen onder andere “culturele ongevoeligheid“ grenzend aan racisme jegens de Iraakse bevolking en overgrote geneigdheid tot gebruik van geweld. Dat heeft volgens hem ertoe bijgedragen dat het leger geen of te weinig munt heeft kunnen slaan uit zijn snelle zegetocht tegen het Iraakse leger in maart 2003. In plaats daarvan kregen opstandelingen steeds meer voet aan de grond.

The Washington Post haalde de directeur van de Amerikaanse militaire academie in Fort Leavenworth aan die Aylwin-Foster betitelde als “een onuitstaanbare Britse snob“. De uitgever van Military Review daarentegen, kolonel William Darley, wees er op dat Aylwin-Foster “een hoog-gekwalificeerde kerel“ is .

Brigade-generaal Aylwin-Foster diende zelf van december 2003 tot november 2004 in Irak als adjunct-commandant van een Brits programma om Iraakse militairen op te leiden. In dat kader deelde hij vier maanden lang het kantoor van de Amerikaanse luitenant-generaal David Petraeus, toen deze de Iraakse opleidingsprogramma's leidde. Zijn 14 pagina's tellende artikel is gepubliceerd in het laatste (november-december) nummer van Military Review (http://usacac.leavenworth.army.mil/CAC/milreview).

“Mijn overheersende indruk was van een leger dat is doordrenkt van ongeveëvenaard patriottisme, plichtsgevoel, passie, toewijding en vastbeslotenheid, met volop talent“, aldus Aylwin-Foster. Daartegenover stonden echter “bureaucratie, verstikkende hiërarchische opvattingen, een geneigdheid tot offensieve operaties en een gevoel dat plicht vergt dat alle problemen frontaal moeten worden aangepakt“. Bovendien, zo schrijft hij, waren de Amerikaanse militairen weliswaar haast altijd hoffelijk en voorkomend, maar ,,kwam hun culturele ongevoeligheid, bijna zeker onbedoeld, soms aantoonbaar neer op institutioneel racisme“. Dit leidde ertoe dat beduidende segmenten van de bevolking zich afkeerden van de nieuwe autoriteiten.

Aylwin-Foster noemt verder ook het “schadelijk optimisme“ van Amerikaanse officieren, dat “lagere officieren ontmoedigt onwelkom nieuws te rapporteren“.