Het nieuws van 12 januari 2006

Bewaker van goed bestuur van ondernemingen

Er valt in Nederland nog veel te verbeteren op het gebied van goed ondernemingsbestuur, vinden de grote institutionele beleggers. Om hun belangenbehartiging op dit terrein te bundelen, hebben ze op 1 januari Eumedion opgericht, als opvolger van de Stichting Corporate Governance-onderzoek voor Pensioenfondsen. Rients Abma (34), afkomstig van het ministerie van Financiën, is benoemd tot directeur van deze stichting, waarbij in totaal 45 pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders zijn aangesloten, die samen 800 miljard euro aan belegd vermogen vertegenwoordigen. “In principe richten we ons op beleidsmakers en willen we ons mengen in het publieke debat over goed ondernemingsbestuur“, zegt Abma. “Maar als sprake is van een flagrante schending van goed ondernemingsbestuur, zullen we ook een dialoog aangaan met individuele ondernemingen.“ Abma is niet van plan dat - als een soort Peter Paul de Vries, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters - op aandeelhoudersvergaderingen te gaan doen. “Dat doen de bij ons aangesloten beleggers zelf.“ Abma, die bij Financiën secretaris was van de commissie-Tabaksblat, die een gedragscode voor goed ondernemingsbestuur opstelde, gaat het komende jaar onder meer controleren of de gedragscode voldoende wordt nageleefd. “Wij willen bijvoorbeeld dat ondernemingen afwijkingen van de code beter motiveren en goedkeuring vragen aan de aandeelhoudersvergadering om op belangrijke punten van de code-Tabaksblat af te wijken.“