VVD wil nu wel in debat over missie

De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft haar verzet opgegeven tegen een inhoudelijke bespreking van de kabinetsvoornemens ten aanzien van een militaire missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan.

De VVD deed dit nadat premier Balkenende gisteravond voor het eerst onomwonden heeft verklaard voorstander te zijn van het sturen van Nederlandse militairen naar Uruzgan. Er lijkt nu een Kamermeerderheid van CDA, VVD en D66 te zijn om, later deze maand, niet alleen procedureel maar ook inhoudelijk te spreken over de missie in Uruzgan. De VVD had zich aanvankelijk aangesloten bij de partijen in de Kamer die met een inhoudelijke bespreking wilden wachten totdat er een formeel kabinetsbesluit over de uitzending op tafel zou liggen.

Tijdens een spreekbeurt in Groningen zei Balkenende gisteravond: Ik wil dat onze Nederlandse militairen een bijdrage leveren aan de wederopbouw van Uruzgan. Het was voor het eerst dat de premier zich in het openbaar positief uitliet over de uitzending, waarover binnen het kabinet verschillend wordt gedacht: de ministers Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) en Kamp (Defensie, VVD) zijn vóór, de beide D66-ministers (Brinkhorst en Pechtold) tegen

De VVD sluit zich nu echter aan bij de partijen in de Kamer die wél inhoudelijk over het zenden van troepen naar Uruzgan willen praten, zegt de buitenlandwoordvoerder van de VVD, Van Baalen, vandaag. Met de VVD valt naar zijn zeggen ook te praten over bijkomende voorzieningen waarmee de D66-ministers alsnog overgehaald kunnen worden.

Wel wil Van Baalen er op aandringen dat er een formeel kabinetsbesluit komt, voordat de Kamer formeel kan instemmen. Premier Balkenende, zo zegt hij, moet zijn verantwoordelijkheden nemen, zowel als premier als als politiek leider van het CDA. De ministers moeten op één lijn worden gebracht. Het CDA zou de rare blokkade dat in de Kamer een tweederde meerderheid moet zijn voor uitzending, opheffen. CDA-buitenlandwoordvoerder Ormel: Wij vinden dat het kabinet zich van een brede meerderheid voor de uitzending in de Kamer moet vergewissen.

PvdA'er Koenders kondigt aan dat zijn fractie zich in ieder geval niet over de wenselijkheid van een missie in Uruzgan zal uitspreken, zolang er geen formeel kabinetsbesluit in deze zaak voorligt.

    • Raymond van den Boogaard