Rotterdam gaat jonge Antillianen hard aanpakken

Rotterdam gaat dit jaar criminele en overlastgevende Antilliaanse jongeren stevig aanpakken. Voor het einde van het jaar wil de gemeente de straat- en geweldsproblematiek van criminele Antillianen onder controle hebben.

Dit zei burgemeester Opstelten gistermiddag na afloop van een tweedaagse besloten werkconferentie over de Antillianenproblematiek in Rotterdam. Aan de conferentie namen behalve de ministers Verdonk (Integratie, VVD) en Pechtold (Koninkrijksrelaties, D66) ook politie, justitie, wetenschappers en vertegenwoordigers van de Antilliaanse gemeenschap in Rotterdam en Curaçao deel.

Alle Antillianen vanaf de leerplichtige leeftijd tot 35 jaar moeten of op school zitten, of werk hebben of in een justitieel traject zitten. “Meer smaken zijn er niet“, zei Opstelten. En: “U kunt mij daarop afrekenen.“

Net als eerder bij drugsverslaafden, krijgen nu ook de Antilliaanse criminelen te maken met de Persoonsgebonden Aanpak (PGA). Tweehonderd jongeren “van de zwaarste categorie“ komen daarvoor in aanmerking. Voor het eind van 2006 zullen 150 Antilliaanse jongeren worden geplaatst in speciale tuchtscholen. Andere jongeren krijgen intensieve begeleiding. Zo komen vijftig criminele jongeren onder de hoede van de kerkelijke instelling New Song, komen er 200 extra plaatsen voor zinvolle dagbesteding en 200 nazorgtrajecten voor ex-gedetineerden. Daarnaast worden er 250 stageplekken speciaal voor Antilliaanse jongeren gerealiseerd.

Om problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen zullen alle Antilliaanse gezinnen met jonge kinderen worden bezocht. Ze krijgen opvoedingsondersteuning aangeboden, jonge kinderen kunnen voorafgaand aan de basisschool naar een zogenoemde “voorschool' .

Om de aanpak te ondersteunen, komt er een speciale “stadsmarinier' voor Antillianen. Deze gaat met name in de deelgemeenten Charlois, Feijenoord en IJsselmonde aan het werk. De stadsmarinier bestaat al langer in Rotterdam. De stadsmarinier wordt ingezet om specifieke problemen aan te pakken en heeft daarvoor een eigen budget en speciale bevoegdheden.

De maatregelen zijn nodig omdat de criminaliteit onder Antillianen hoog is en gestaag groeit. Elf procent van alle geweldszaken in Rotterdam wordt gepleegd door Antillianen, 2,4 procent van de bevolking in de regio Rotterdam is van Antilliaanse afkomst. Het aantal Antilliaanse verdachten in 2005 is met bijna 13 procent toegenomen vergeleken met 2004.

Nederland trekt de komende vijf jaar extra geld uit voor de sociale vormingsplicht voor probleemjongeren op de Nederlandse Antillen. Het gaat in totaal om een bedrag van 19 miljoen euro, zei Pechtold tijdens de conferentie. Met sociale vormingsplicht moeten kansarme jongeren tussen 16 en 24 jaar meer perspectief krijgen omdat ze een opleiding volgen.