personalia: F. Bolkestein

Prof.mr.dr. F. Bolkestein is benoemd tot voorzitter van het curatorium van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme en de VVD. Bolkestein is bijzonder hoogleraar Intellectuele grondslagen van politieke ontwikkelingen aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden. Eerder bekleedde hij o.a. de functies van minister van Defensie (1988-1989), was hij voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer (1990-1998) en lid van de Europese Commissie (1999-2004).

Het curatorium van de Teldersstichting houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit van de publicaties van het wetenschappelijk bureau.