Partners voor beter klimaat in Sydney

Enkele van 's werelds grootste leveranciers van broeikasgas veroorzakende brandstoffen zijn vanochtend in de Australische stad Sydney overleg begonnen over een schoner milieu. Het gaat om ministers, industriële leiders uit de mijnbouw en adviseurs, afkomstig uit de VS, Japan, China, Zuid-Korea, India en Australië. Ze noemen zich “partners voor een schone ontwikkeling en beter klimaat'.

Gezamenlijk geloven ze niet dat het opleggen van milieudoelstellingen van bovenaf door overheden de gewenste reductie van de uitstoot van broeikasgassen zal opleveren. Meer heil verwachten ze van het vrije ondernemerschap dat met de toepassing van nieuwe technologieën de vervuiling kan terugdringen. “De particuliere sector en de regeringen gaan samen proberen oplossingen aan te dragen voor enkele van deze problemen (betreffende de uitstoot van broeikasgassen)“, zei de Australische minister van Buitenlandse Zaken, Alexander Downer.

Milieuactivisten spreken van een poging het vorig jaar februari in werking getreden Verdrag van Kyoto inzake de vermindering van broeikasgassen te ondermijnen.

De nadruk op de conferentie in Sydney ligt op de ontwikkeling van technologieën om de verwerking van fossiele brandstoffen, met name kolen, schoner te maken. China, de VS, India en Australië zijn “s werelds grootste kolenproducenten. De VS en Australië hebben “Kyoto' niet geratificeerd, China en India zijn als “ontwikkelingslanden' niet gebonden aan de afspraken over emissiereducties.