Kijkonderzoek

Bij het artikel Nederlanders kijken meer televisie (2 januari, pagina 16) stond een verkeerd adres van de internetsite van de Stichting KijkOnderzoek. Het juist adres is: www.kijkonderzoek.nl