Kamer: lijfrentepolis voortaan ook via banken

Een Kamermeerderheid wil banken voortaan toestaan lijfrenteproducten aan te bieden. PvdA en VVD dienen vandaag een initiatiefwetsvoorstel in om dit mogelijk te maken. De SP steunt het voorstel. Nu mogen alleen verzekeraars lijfrenteproducten verkopen.

Als de Kamer instemt met het voorstel, kunnen banken op zijn vroegst vanaf 1 januari 2007 producten aanbieden waarmee klanten hun pensioengat kunnen dichten. PvdA en VVD verwachten dat lijfrentepolissen goedkoper zullen worden als ook banken ze gaan aanbieden.

Werknemers die kunnen aantonen een pensioengat te hebben, mogen belastingvrij sparen om hun pensioen aan te vullen met een lijfrenteproduct. Wie na optelling van AOW en het pensioen van de werkgever minder dan 70 procent van zijn inkomen overhoudt, heeft een pensioengat. Zelfstandigen mogen ook belastingvrij voor hun eigen pensioen sparen met een lijfrentepolis. Zo'n 550.000 Nederlanders hebben nu een lijfrentepolis.

Volgens de indieners van het wetsvoorstel, de Tweede-Kamerleden Staf Depla (PvdA) en Bibi de Vries (VVD), berekenen verzekeraars onnodig hoge kosten voor lijfrenteproducten. De Vries: “Door het gebruik van tussenpersonen hebben verzekeraars enorme overheadkosten.“ Depla: “Je ziet dat banken bij spaarloonproducten en beleggingsrekeningen veel lagere kosten berekenen.“

Door concurrentie tussen banken en verzekeraars moeten lijfrenteproducten goedkoper worden. “Het pensioengeld dat je stort moet zoveel mogelijk in het pensioen vloeien“, zegt De Vries.

In het voorstel van De Vries en Depla krijgen banken de gelegenheid speciale bankrekeningen aan te bieden waarop klanten belastingvrij voor het pensioen kunnen sparen. De rekening blijft geblokkeerd tot de pensioengerechtigde leeftijd. Daarna betaalt de bank het gespaarde geld in fasen uit.

De Vries en Depla zeggen dat de wetswijziging de schatkist niets hoeft te kosten. Meer mensen zullen een lijfrentepolis gaan afsluiten als dit goedkoper wordt, maar omdat zij minder kosten betalen, zullen zij ook minder inleggen, verwacht Depla. Op deze manier blijft de totale aftrek van de belasting gelijk.

Paul Feenstra, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Banken is blij met het voorstel: “Dit is een langgekoesterde wens. Ik verwacht zeker dat de grote banken dit product gaan aanbieden.“ NVB-secretaris Feenstra zegt dat “het zou kunnen“ dat banken de producten ook goedkoper gaan aanbieden.

“We zien het zeker niet als een bedreiging“, zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. “Banken zullen dezelfde kosten moeten maken als wij om een polis aan te kunnen bieden. En dit opent voor de bij ons aangesloten bankverzekeraars, zoals Fortis, een extra kanaal om hun producten aan te bieden.“