Grijze bak, gouden plak

In de economie leidt verbranding en vernietiging soms ook tot waardecreatie. Nog niet zo lang geleden waren internetbeleggers vooral geïnteresseerd in de burn rate van bedrijven. Hoeveel geld jaagden zij er per maand doorheen? Hoe hoger het verbrandingstempo, hoe gewilder de aandelen. Want wie veel investeerde in veelbelovende technologie maakt zijn belofte ook alleen maar groter.

Dat was de internethausse.Wij zijn inmiddels weer terug in de wereld van cement en bakstenen. Daar horen nieuwe mijlpalen bij. In 1979 redde de gemeente Rotterdam de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) van een faillissement. Vandaag verkoopt Rotterdam de AVR voor 1,4 miljard euro aan een consortium van voornamelijk internationale investeringsmaatschappijen. Ter vergelijking: de KLM werd voor nog geen miljard aan Air France verkocht.

Waarom betalen investeringsmaatschappijen zoveel geld voor een bedrijf dat afval verwerkt en verbrandt? Vooral vanwege de stabiele inkomstenstroom. Afvalstromen ademen mee met de economie, daar zitten geen grote schommelingen in. Het geeft investeerders de veilige basis om een overname met veel geleend geld te financieren. De lage rente en de grote sommen geld die pensioenfondsen en verzekeraars aan de investeringsmaatschappijen ter beschikking stellen, krikken de koopkracht van clubs als KKR of CVC verder op. Eigenlijk koopt u vandaag ook een stukje AVR.

Het perspectief voor AVR is zonnig sinds de Duitsers hun afvalverwerkingregels hebben aangescherpt. Tot voor kort werd er nogal wat Nederlands afval naar Duitsland geëxporteerd vanwege de soepeler wetgeving aldaar.

Rotterdammers kunnen de opbrengst als teken zien dat hun afvalstoffenheffing omlaag kan. Met hun lokale belasting wordt vuilnisophaler Roteb betaald die op haar beurt AVR betaalt voor de verwerking. Overigens zijn de heffingen in Rotterdam al relatief laag.

Een netto-opbrengst van 1 miljard euro, wat gaat de stad daar mee doen? Amsterdam bouwde IJburg mede dankzij de opbrengst van de verkoop van kabelbedrijf A2000 aan UPC. Rotterdam stopt de opbrengst ook in een fonds voor “structurele investeringen in de stad“.

Maar het ligt voor de hand om eerst recente tegenvallers met AVR op te vangen. De ondergang van reïntegratiebedrijf Kliq kost de stad 2,8 tot 7,7 miljoen, liet wethouder Van der Sluis gisteren weten. Met het schandaal rond het Havenbedrijf Rotterdam riskeert de gemeente nog een strop van circa 100 miljoen euro. Maar met een afvalverwerker als AVR kan Rotterdam het tienvoudige aan stroppen verwerken.

    • Jeroen Wester