EU: Britten moeten tekort terugdringen

De Europese Commissie heeft Groot-Brittannië vanmiddag opgeroepen maatregelen te treffen om het uit de hand lopende overheidstekort terug te dringen. Voor het derde achtereenvolgende jaar dreigt het financieringstekort in het Verenigd Koninkrijk boven de in Europa geldende maximumgrens van 3 procent uit te komen, terwijl ook voor het boekjaar 2006-2007 geen verbetering wordt voorzien. Volgens de in de Unie geldende regels betekent dit dat er in het land sprake is van een “excessief' tekort en dienen er maatregelen genomen te worden om het tekort onder de 3 procent te brengen.

Groot-Brittannië, dat voor zijn overheidsbegroting met een gebroken boekjaar werkt, hanteert de euro niet. Dit betekent dat de Europese tekortregels minder streng zijn. Zo geldt de boeteclausule voor landen die blijvend in gebreke blijven niet voor lidstaten die de euro niet hebben ingevoerd. De waarschuwing die het dagelijks bestuur van de Unie vandaag heeft afgegeven heeft dan ook vooral psychologische waarde. Ook het Verenigd Koninkrijk, een van de grootste economieën van de Unie, kan zich niet aan de budgetregels houden.

Eerder kapittelde de Commissie Frankrijk en Duitsland - landen die de euro wel gebruiken - al om de te hoge tekorten.

Volgens eurocommissaris Almunia van Monetaire Zaken kan het Verenigd Koninkrijk zich niet beroepen op buitengewone economische ontwikkelingen die een hoger tekort zouden rechtvaardigen. Overigens is volgens Almunia de situatie in Groot-Brittannië minder dramatisch dan in andere EU-landen omdat de Britten geen hoge staatsschuld hebben.