Een 7,1 voor de wijk

Behalve een “veiligheidsindex' moet Rotterdam ook een “gezinsindex' krijgen: een rapportcijfer voor wijken dat aangeeft hoe gezinsvriendelijk ze zijn. Op die manier kan worden gemeten of de maatregelen om meer gezinnen uit de middenklasse binnen te halen, effect hebben.

Dat vindt de Rotterdamse CDA-leider Leonard Geluk. Onder het huidige college verschijnt elk jaar een veiligheidsindex, waarin wijken kunnen opklimmen van “3,9 of minder' (onveilig) tot “7,1 of meer' (veilig). Het streven om in 2006 geen onveilige wijken meer te hebben, wordt gehaald.

Leonard Geluk wil dat “er in 2010 geen buurt meer is waar meer gezinnen vertrekken dan erbij komen“. In 2004 was het aantal gezinnen dat vanuit een koophuis Rotterdam verliet 1,5 keer zo groot als het aantal “kansrijke' gezinnen dat zich er vestigde. De gezinsindex moet worden gevormd door cijfers over aantallen gezinnen en hun inkomens en door een “analyse van de gezinsvriendelijkheid', waarmee de inrichting van de wijk wordt bedoeld.