Chirac wil profiel van eurogroep versterken

Frankrijk zal in 2006 verder streven naar de vorming van een kopgroep binnen de Europese Unie met landen die de euro hebben ingevoerd. De Franse regering wil “alle middelen onderzoeken die de zichtbaarheid en het gewicht van de eurozone kunnen versterken“.

Dat heeft president Jacques Chirac gisteren gezegd in zijn nieuwjaarsrede voor diplomatieke vertegenwoordigers in Parijs. Sinds het Franse referendum over de Europese Grondwet vorig voorjaar op een nee uit liep, evenals in Nederland, zoekt Parijs andere wegen om de Europese samenwerking op te voeren. Vorige maand kondigde Chirac in Brussel aan dat hij dit jaar concrete voorstellen zal doen.

Gisteren maakte hij duidelijk te hopen dat de Europese regeringsleiders komend halfjaar besluiten tot meer samenwerking op het gebied van veiligheid en justitie, buitenlandse politiek en defensie.

Chirac houdt voor het overige vast aan zijn voorkeur voor versterkte samenwerking, bovenop de gemeenschappelijke EU-afspraken, tussen wat hij “pionierstaten“ noemt. Volgens hem hebben de landen in de eurozone “een natuurlijke roeping“ hun politieke, economische en sociale integratie te bevorderen. Daar horen Groot-Brittannië Engeland, Denemarken, Zweden en de in 2004 toegetreden lidstaten niet bij.

Premier Dominique de Villepin onderstreepte gisteren tijdens zijn nieuwjaarsrede voor de pers de actieve rol die Frankrijk wil spelen in in de wereld, die volgens hem wordt gekenmerkt door “groot gevaar“ en “toenemende onzekerheid“. Villepin, gezien als mogelijk opvolger van Chirac in 2007, zei dit jaar met concrete resultaten te willen laten zien dat politieke beslissingen tot echte veranderingen kunnen leiden. Hij wil het geloof in de politiek onder meer herstellen door de werkloosheid, nu 9,6 procent, terug te dringen.