“Brinkhorst is als Doornroosje'

Borssele mag langer open blijven, maar minister Brinkhorst wil geen nieuwe kerncentrales. VVD-woordvoerder De Krom: “Hij leeft in dromenland.“

DENHAAG:JAN2002 VVD_kamerlid Paul de Krom FOTO TWEEDE CAMERA Rozenburg, Roel

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) moet eindelijk wakker worden en zich uitspreken over de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Dat zegt Paul de Krom, Tweede-Kamerlid voor de VVD en woordvoerder energie van zijn fractie. Volgens De Krom ontkomt Nederland niet aan de bouw van nieuwe kerncentrales om de energiezekerheid van de toekomst veilig te stellen. “Brinkhorst draait voortdurend om de hete brij heen“, zegt De Krom. “Hij heeft gezegd dat wie beweert dat er over tien jaar een nieuwe kerncentrale in Nederland staat, in dromenland leeft. Maar hij leeft zelf in dromenland.“

In een interview met de Volkskrant zegt Brinkhorst vandaag dat hij voor kernenergie in Europa is, maar niet in Nederland. De discussie over de bouw van nieuwe kerncentrales is opgelaaid sinds de paniek rondom een dreigende gascrisis in Rusland, rond de jaarwisseling. Staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) heeft verder een overeenkomst gesloten om de enige Nederlandse kerncentrale, in Borssele, nog open te houden tot 2033.

Brinkhorst wil geen nieuwe kerncentrale in Nederland. De kennis is er niet meer en het land is te dichtbevolkt, aldus de minister. Hij vindt het geen probleem als Nederland meer kernenergie uit andere Europese landen gaat importeren.

De Krom: “De minister spreekt zichzelf tegen. In de Energienota (“Nu voor later' - red.) die hij juli vorig jaar heeft gepubliceerd, staat dat Nederland de kennis op het gebied van kernenergie juist moet behouden. Dat schrijft staatsseceretaris Van Geel ook in zijn brief over het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele. Verder verschuilt Brinkhorst zich kennelijk achter de Franse kerncentrales.“

De hernieuwde belangstelling voor kernenergie lijkt een uitvloeisel van de paniek over de leveringszekerheid van Russisch aardgas. Maar het Russische gas stroomt weer.

“Na de eerste oliecrisis van de jaren zeventig besloten we in Nederland om de afhankelijkheid van olie te verminderen. Energie zou voor eenderde uit kolen, eenderde uit kernreactoren en eenderde uit aardgas moeten komen. Van die spreiding is niets terecht gekomen. We zijn in slaap gesukkeld door de overvloedige beschikbaarheid van ons aardgas en door de relatief lage prijs daarvan. Maar de situatie is veranderd. Over 25 jaar is het Nederlandse aardgas op en wereldwijd is er sprake van een explosief stijgende vraag naar aardgas.“

Dat zal niet gebeuren als de minister van Economische Zaken niets ziet in de bouw van nieuwe kerncentrales.

“Finland, Canada, China, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn wel bezig met nieuwe centrales. Brinkhorst is als een slapende Doornroosje. Ik zou wensen dat hij wakker gekust wordt door Greenpeace.“

Greenpeace is toch tegen kernenergie?

“Een van de oprichters van Greenpeace is voorstander van kernenergie in verband met de milieuvoordelen, maar hij is uit de organisatie gezet. Kernenergie levert een bijdrage aan de terugdringing van de CO2-uitstoot.“

    • Roel Janssen