“Wij bedrijven geen politiek'

De NMa ging de advocaten, notarissen en accountants aanpakken, kondigde de toezichthouder vorig jaar aan. Bestuursvoorzitter Kalbfleisch: “Het duurt langer dan verwacht.“

Pieter Kalbfleisch, directeur-generaal Nederlandse Mededings Autoriteit FOTO: NMa NMa

DEN HAAG, 10 JAN. - Bestuursvoorzitter Pieter Kalbfleisch van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gelooft niet dat de toezichtseconomie een soort zelfrijzend bakmeel is, zoals onlangs door critici werd gesuggereerd.

De cijfers lijken hem gelijk te geven: de NMa groeide de afgelopen jaar minder dan 10 procent - of nu naar het budget (39 mln euro in 2005) gekeken wordt of naar het aantal werknemers (367). Vanochtend presenteerde de toezichthouder zijn resultaten over 2005 en de aandachtspunten voor 2006.

Deze zijn nagenoeg hetzelfde als vorig jaar: de zorg, bouw, financiële sector en de vrije beroepen. Nieuw is de media- en communicatiesector. Volgens NMa-voorzitter Kalbfleisch met name wegens de turbulente ontwikkelingen rondom internet.

Wat is er het afgelopen jaar terechtgekomen van uw doelstelling om bij vrije beroepen als advocaten, notarissen en accountants kartelvorming en machtsmisbruik op te sporen en aan te pakken?

“Wij zijn bezig met een grondige inventarisatie van wat er niet in de haak is in deze branche, wat er beter zou moeten. Ik zeg meteen, het duurt langer dan verwacht. In 2005 heeft de bouw veel aandacht gevergd. Het bouwdossier is veel groter gebleken dan we voor ogen hebben gehad. Bovendien buigen momenteel twee commissies zich in opdracht van de minister van Justitie over het notariaat en de advocatuur. Die reacties willen wij eerst afwachten.“

Zit de NMa bij het toezicht op advocaten en notarissen gevangen in het gebrek aan besluitvorming in de politiek?

“Wij zitten daar helemaal niet in gevangen. Wij zijn geen onderdeel van het politieke proces, wij zijn ab-so-luut onafhankelijk. Maar wij willen straks niet het verwijt krijgen dat wij geen rekening hebben gehouden met de politieke besluitvorming. Wij hebben het afgelopen jaar de Orde van Advocaten op de vingers getikt omdat het verbieden van no cure no pay door de beroepsorganisatie volgens ons in strijd is met de mededingingsregels. Maar minister Donner van Justitie heeft vervolgens no cure no pay verboden. In dat opzicht staan wij tegenover Donner.“

De rechter heeft de voorwaarden die u stelde bij een belangrijke fusie van de zorgverzekeraars OZ en CZ onlangs vernietigd. Wat was in 2005 uw score voor de rechter?

“Ik kan niet zeggen hoeveel zaken we hebben gewonnen of verloren. Wij zitten wel aan de positieve kant. Maar ik ben erg voorzichtig met uitslagen in procenten. Vaak worden in een uitspraak van de rechter meerdere rechtsvragen beantwoord. Het is heel goed dat er regelmatig zaken voor de rechter komen. Veel zaken vragen om uitleg en jurisprudentie, daar is de rechter voor. De Duitsers noemen dat Freies Ermessen, de open normen moeten opgevuld worden. Wij zijn maar gewoon justitiabelen.“

    • Jeroen Wester