VVD: publieke omroep kan weg

De VVD-fractie in de Tweede Kamer bepleit afschaffing van alle publieke televisie- en radiozenders. Dat schrijft het Kamerlid Örgü in het vandaag verschenen nummer van Liberaal Réveil, het tijdschrift van het wetenschappelijk instituut van de partij.

“Nederland 1, 2 en 3 kunnen uit de lucht, evenals de publieke radiozenders“, schrijft Örgü. “Volstaan kan worden met publieke financiering van bepaalde nuttige programma's, die kunnen worden uitgezonden door commerciële kanalen en media.“ Het huidige omroepbestel noemt het Kamerlid “star, inflexibel en archaïsch“, ook al bevindt het zich door de huidige kabinetsplannen in een toestand van “halfslachtige reorganisatie“.

De opheffing van de publieke radio- en tv-zenders wordt volgens het Kamerlid gerechtvaardigd door het feit dat in de toekomst veel meer programma's op verzoek van de consument worden bekeken of gedownload, zodat de rechtvaardiging voor aparte kanalen voor publieke taken vervalt. Bovendien, aldus de VVD'er, blijkt dat de omroepverenigingen het maar niet kunnen laten om dingen te doen die commerciële partijen beter kunnen of toch al doen. Zoals blijkt uit het plan van de TROS om een digitaal kanaal voor Nederlandstalige muziek te beginnen, terwijl zo'n kanaal bestaat in de vorm van het commerciële Oranje-systeem.

De visie van Örgü staat haaks op het kabinetsplan voor de omroepen na 2008. In dat plan, Met het oog op morgen geheten, worden omroepen verantwoordelijk voor opiniërende programma's. Zij zouden daarvoor een - kleiner - vast budget ontvangen.

De VVD-fractie heeft dat plan steeds het “hoogst haalbare compromis“ genoemd. Onlangs voegde fractieleider Van Aartsen daaraan toe dat het akkoord over de omroep “geen schoonheidsprijs“ verdient. Hij zei dat in het EO-radioprogramma De Ochtenden.

Tot nu toe was de VVD voorstander van een kleine publieke omroep, met twee netten en zonder reclame. Met dit nieuwe standpunt zet de VVD een radicalere koers in.

Ook het CDA nam onlangs enige afstand van het omroepplan. Tweede-Kamerlid J. Atsma zei dat de publieke omroep in 2008 reclamevrij moet worden. Er moet dan extra overheidsgeld naar de omroep. In het kabinetsplan staat juist dat er geen extra overheidsgeld naar de omroepen gaat.