Reïntegratie strenger

De uitkeringsinstantie UWV gaat reïntegratiebedrijven strenger controleren. Voortaan moet een bedrijf dat werklozen aan werk probeert te helpen, aantonen dat het voldoende vakbekwaam en financieel draagkrachtig is. Dat staat in het Beoordelingskader individuele reïntegratieovereenkomst 2006.

Sinds 1 juli 2004 heeft een werkloze de mogelijkheid om zelf een plan voor reïntegratie op te stellen en daar een particulier reïntegratiebedrijf bij te zoeken. Het UWV betaalt dan het traject. In 2005 kozen meer dan 20.000 werklozen voor deze mogelijkheid, ongeveer eenderde van het totaal.

Vorig jaar raakte de reïntegratiebranche in opspraak door diverse rapporten. Hoewel veel geld werd uitgegeven aan de reïntegratietrajecten, kwamen maar weinig werklozen hierdoor aan het werk.