Onderhoud vliegtuigen KLM niet ter discussie

De kop `KLM moet van VS onderhoud verbeteren` (NRC Handelsblad, 21 december) is geen weerslag van de werkelijkheid. Het onderhoud van de KLM vliegtuigen staat niet ter discussie, maar er zijn door de FAA vragen gesteld over de administratieve verslag-legging. Het feit dat P. Somers via zijn interne bedrijfscommunicatie openlijk zijn ruim 5.000 technici aanspreekt op hun verantwoordelijkheid ook voor het administratieve onderdeel van hun werkzaamheden, getuigt van een daad-krachtige managementstijl, kenmerkend voor de betrouwbaarheid van dit bedrijfsonderdeel. Dat juist deze open en eerlijke vorm van communicatie aanleiding is voor een dergelijk artikel betreur ik ten zeerste.

De onderhoudslicentie van KLM verstrekt door de FAA liep eind november af. Daags voor die datum presenteerden de Amerikaans Luchtvaartautoriteiten hun bevindingen. Om KLM in de gele-genheid te stellen de puntjes op de i te zetten, werd de lopende licentie met twee maanden verlengd. Ik kan mij niet voorstellen dat dit zou zijn gebeurd wanneer de FAA van oordeel is dat de KLM het onderhoud niet naar behoren verricht en er sprake zou zijn geweest van een onveilige situatie.

De FAA maakt in het rapport kenbaar onder de indruk te zijn van het `professionalisme` en `het goed op orde hebben` van de onderhoudsprocessen binnen KLM Engineering & Maintenance.

Een dergelijke uiting behoort niet standaard tot de verslaglegging van feiten waartoe een dergelijk onderzoek dient. Dit dient als een groot compliment gezien te worden, waaraan de heer Somers in zijn bericht aan zijn medewerkers ook refereert, maar waar in bedoeld artikel helaas niets van terug te lezen is.

    • Mathi Bouts Voorz. Klm Ondernemingsraad