“Moordplan was bekend bij groep'

Volgens een nieuwe getuige in het zogenoemde Hofstadproces wisten andere leden van de groep dat Mohammed B. Theo van Gogh ging vermoorden. De fiets en het vuurwapen die door B. daarbij zijn gebruikt, in november 2004, zouden zijn geleverd door Bilal L., een terreurverdachte.

De nieuwe getuige heeft dit verklaard na zijn aanhouding wegens een ander delict dan terrorisme. Zijn verklaring kwam volgens een woordvoerder van het landelijk parket vorige week bij justitie binnen.

De getuige beweert dat Bilal L., een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst, hem driekwart jaar geleden in vertrouwen heeft genomen toen ze gezamenlijk vastzaten in de gevangenis in Maastricht. Bilal L. zat een gevangenisstraf van vier maanden uit voor het bedreigen van het Tweede-Kamerlid G. Wilders. L. is opnieuw gedetineerd, dit keer in Zeeland. Hij zou zich “te midden van een mensenmassa ergens in Nederland' hebben willen opblazen.

L. wordt nu ook beschuldigd van het ronselen voor de jihad, de heilige gewapende oorlog tegen ongelovigen. Hij zou in de gevangenis in Maastricht medegevangenen hebben willen rekruteren voor de jihad.

Over de betrouwbaarheid van de nieuwe getuige kan justitie niets zeggen, aldus een woordvoerder van het landelijk parket. “We kunnen deze getuigenis niet zomaar naast ons neerleggen. De geloofwaardigheid zal tijdens de zitting moeten worden getoetst“, aldus de woordvoerder.

De getuige en L. worden vrijdag gehoord in het Hofstadproces, waarbij veertien leden van de Hofstadgroep terechtstaan wegens deelname aan een criminele organisatie met terroristisch oogmerk.

Volgens de getuige, over wiens identiteit justitie nu nog niets wil zeggen, zou L. ook hebben verteld over de “huiskamerbijeenkomsten' in de woning van Mohammed B. in de Marianne Philipsstraat in de Amsterdamse wijk Slotermeer. Bij die bijeenkomsten zou ook over gewelddadige acties zijn gesproken.

Mohammed B. heeft tijdens het Hofstadproces andere verdachten vrijgepleit. B. zei dat hij zelfstandig handelde. Ook andere verdachten verklaarden niet op de hoogte te zijn geweest van de plannen van B.